نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

دوره نسخه نجات‌بخش مدیران بنیاد براساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب استخراج شده است

دوره نسخه نجات‌بخش مدیران بنیاد براساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب استخراج شده است

دستیار مردمی سازی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، گفت: دوره نسخه نجات‌بخش براساس رهنمودهای مکرر امام خامنه‌ای مبنی بر استفاده از آثار اساتید برجسته ای همچون مرحوم علامه مصباح یزدی استخراج شده است.
دوره نسخه نجات‌بخش مدیران بنیاد براساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب استخراج شده است

دوره نسخه نجات‌بخش مدیران بنیاد براساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب استخراج شده است

دستیار مردمی سازی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، گفت: دوره نسخه نجات‌بخش براساس رهنمودهای مکرر امام خامنه‌ای مبنی بر استفاده از آثار اساتید برجسته ای همچون مرحوم علامه مصباح یزدی استخراج شده است.