نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

جنگ و قشربندی اجتماعی

جنگ و قشربندی اجتماعی

نوید شاهد- جنگ و قشربندی اجتماعی، عنوان پایان‌نامه‌ای است که توسط «اصغر مهاجری» گردآوری شده است.
طبقه بندی ارزش‌ها در کلام شهدا

طبقه بندی ارزش‌ها در کلام شهدا

نوید شاهد- طبقه بندی ارزشها در کلام شهدا و میزان درج آن در کتاب مطالعات اجتماعی سال اول دبیرستان، عنوان پایان‌نامه‌ای است که توسط «اعظم خطیبی» گردآوری شده است.