نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

آرشیو کامل
اخبار فرهنگی
آرشیو
ما وارث راه حسینیم!

ما وارث راه حسینیم!

نوید شاهد - شهید «سعید دباغی» در بخشی از وصیت نامه خود چنین نوشته است: «ما وارث راه حسینیم! نباید مرگ...