نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

آثار موزه‌ای شهدا نقش مهمی در معرفی سبک زندگی شهیدان دارد

آثار موزه‌ای شهدا نقش مهمی در معرفی سبک زندگی شهیدان دارد

فریده اولادقباد می‌گوید: یکی از مهم‌ترین رویکردها و وظایف ما به عنوان فعالان فرهنگی این است که آثار تمام شهدا، از «سرباز تا سردار» و «بسیجی تا فرمانده» را به نسل جدید معرفی کنیم. اهدای اسناد شهیدان به موزه شهدا، یکی از راه‌های موثر برای آشنایی جوانان با سبک زندگی شهیدان است.