نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

شرح عملیات توسط «شهید علی حاجبی»

شرح عملیات توسط «شهید علی حاجبی»

محتوای نرم افزار چند رسانه‌ای «شاهد» در قالب‌های فیلم، صوت، عکس و متن عرضه شده است. در این مطلب ویدیویی را از «سردار شهید علی حاجبی» در حال شرح عملیات می‌بینید.
مظهر صفات قرآنی

مظهر صفات قرآنی

محتوای نرم افزار چند رسانه‌ای «شاهد» در قالب‌های فیلم، صوت، عکس و متن عرضه شده است. در این مطلب ویدیوهایی را از صحبت‌های نزدیکان «سردار شهید علی حاجبی» می‌بینید.
رفیق خوشبخت ما، داود رَشوَند!

رفیق خوشبخت ما، داود رَشوَند!

رفقای واقعی آنان هستند که آرزوی خوشبختی رفیقشان را دارند و این آرزو در کربلای ایران با به شهادت رسیدن معنا می‌گرفت و رفقا اینطور برای یکدیگر آرزوی خوشبختی می‌کردند. گروه چندرسانه‌ای نوید شاهد تصاویری از این رفقای خوشبخت را به نمایش می‌گذارد که رفیق خوشبخت ما، امروز شهید «داود رشوند» است.
زندگی به عشق است

زندگی به عشق است

محتوای نرم افزار چند رسانه‌ای «شاهد» در قالب‌های فیلم، صوت، عکس و متن عرضه شده است. در این مطلب ویدیویی را از صحبت‌های «شهید دکتر آیت الله سیدمحمد حسینی‌بهشتی» می‌بینید.
بهشتی یک ملت بود

بهشتی یک ملت بود

محتوای نرم افزار چند رسانه‌ای «شاهد» در قالب‌های فیلم، صوت، عکس و متن عرضه شده است. در این مطلب ویدیوهایی را از صحبت‌های همراهان و نزدیکان « شهید دکتر آیت الله سیدمحمد حسینی‌بهشتی» در مورد این شهید می‌بینید.
رفیق خوشبخت ما، مهدی شیخ زین‌الدین!

رفیق خوشبخت ما، مهدی شیخ زین‌الدین!

رفقای واقعی آنان هستند که آرزوی خوشبختی رفیقشان را دارند و این آرزو در کربلای ایران با به شهادت رسیدن معنا می‌گرفت و رفقا اینطور برای یکدیگر آرزوی خوشبختی می‌کردند. گروه چندرسانه‌ای نوید شاهد تصاویری از این رفقای خوشبخت را به نمایش می‌گذارد که رفیق خوشبخت ما، امروز شهید «مهدی شیخ زین‌الدین» است.