نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

تجلیل و معرفی هنرمندان تجسمی شاهد و ایثارگر غرب و شمالغرب کشور

تجلیل و معرفی هنرمندان تجسمی شاهد و ایثارگر غرب و شمالغرب کشور

مراسم اختتامیّۀ نمایشگاه آثار تجسمی هنرمندان شاهد و ایثارگرِ مناطق غرب و شمالغرب کشور در تبریز با حضور مدیران کل امور هنری بنیاد کشور و بنیاد آذربایجان شرقی به انجام رسید، صاحبان آثار برتر این رویداد هنری منطقه ای معرفی و تجلیل شدند.
موشن گرافیک جنگ چالدران

موشن گرافیک جنگ چالدران

موشن گرافیک جنگ چالدران به همت سازمان بسیج هنرمندان سپاه عاشورا آذربایجان شرقی تهیه و تولید شده است.