نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

شهید عملیات نصر 3 چه کسی بود؟

شهید عملیات نصر 3 چه کسی بود؟

«شهید عبدالناصر جواهری» پس از سیزده ماه جنگیدن در عملیات های نصر3 و موسیان و دهلران به شهادت رسید.
سه برادر، سه همرزم، سه دلاور از جنوب تهران

سه برادر، سه همرزم، سه دلاور از جنوب تهران

شهیدان سیدحسن، سیدمحمد و سیدمحمدرضا دستواره سه دو برادر شهیدی هستند که هر سه در سال 1365 اولی بر اثر اصابت گلوله و ترکش به سر و دست و دومی بر اثر اصابت ترکش به قلب و پهلو و سومی بر اثر اصابت خمپاره به شکم و سینه به شهادت رسیدند.

دو شهیدی که در یک سال به وصال رسیدند

شهید علی و حیدر تکلو بیغش دو برادر شهیدی هستند که هر دو در سال 1367 یکی بر اثر اصابت ترکش به دست و پا، و دیگری بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسیدند.

نمره 20 دو برادر در درس شهادت

شهید حمید و محمد تقوی نیا دو برادر شهیدی هستند که هر دو در سن بیست سالگی یکی بر اثر اصابت ترکش به قلب و دیگری بر اثر اصابت ترکش بع سر به شهادت رسیدند.
محمدرضا فقط 16 سالش بود که شهید شد

محمدرضا فقط 16 سالش بود که شهید شد

در سن شانزده سالگی درس را رها کرد و با توسل به اشخاص معتبر از طریق جهاد سازندگی شهر ری بعنوان جهادگر مشغول خدمت شد.
مروری بر زندگی شهید بی نشان «عباس ملک محمدی»

مروری بر زندگی شهید بی نشان «عباس ملک محمدی»

عباس به خوبي دريافت بود که استکبار جهاني با خسم قائله گروهکها دست از نيرنگ و حيله هاي خود برنداشته ومسلما در پي مسائل ديگر نيانديشيد