نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

بهار و چادر

بهار و چادر

نوید شاهد- سوریه گیس های زنی است/ که قدمتش می رسد به جنگ/ به دخترانی باچشم های سیاه
شعر رضا نیکوکار برای سردار سلیمانی

شعر رضا نیکوکار برای سردار سلیمانی

نوید شاهد- از همان لحظه ای که پرپر شد پیکر قاسمِ سلیمانی، برگ زرین دیگری رو کرد دفتر قاسمِ سلیمانی/ مثل جوی شراب جاری شد در دل کوچه ها، خیابان ها، خُم به خُم سینه های لبریز از ساغر قاسمِ سلیمانی
قطعه ای ادبی از وصیتنامه شهید غلامرضا بیات

قطعه ای ادبی از وصیتنامه شهید غلامرضا بیات

ما مرد خداييم و ز شيطان نهراسيم ، ما همره نوحيم و ز طوفان نهراسيم
نور درخشان/ شعری از «انور علی نجم» در وصف شهیدعماد مغنیه

نور درخشان/ شعری از «انور علی نجم» در وصف شهیدعماد مغنیه

اي عماد.../ اي شهروند برجسته عرب/ اي بزرگترين زاهد جهان/چه شده که محراب عبادت و زهد و فداکاري بر تو مي گريد؟
چشم و چراغ راه عشق

چشم و چراغ راه عشق

جوشد از محراب حق بار ديگر/ لجه، لجه خون سردار دگر/ عارفان را تن، غباري بيش نيست
آن شهيد...

آن شهيد...

شد سال روز عالمي آزاده و نيكو سرشت/ ما از فراقش غرق غم او نزد مولا در بهشت/ عالمي عالمي مقام و نيكو نستوه و حليم