نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

احادیث مدیریتی

احادیث مدیریتی

مجموعه احادیث رسول اکرم صلوات الله علیه و آله و ائمه اطهار علیه السلام پیرامون اصول مدیریتی و حکمرانی