نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

شهيد پيرو می‌طلبد!

شهيد پيرو می‌طلبد!

شهید «محســن عجبشیری» در بخشی از وصیتنامه‌ خطاب به اُمت اسلامی گفته است: هر كس در حق تفكر خود به اين جمله فكر كند «شهيد پيرو می‌خواهد» و براى هم سن سالان اين بس است.
به فرمان امام به جهاد برخواستم

به فرمان امام به جهاد برخواستم

«بخاطر من گریه نکن و بدان که باید در راه الله و به خاطر اسلام و به فرمان امام براى نابودى صدام و صدامیان و آمریکاى خونخوار بکوشیم.» بخشی از وصیتنامه شهید «احمد صابرنژادعلویان» به مادرش تقدیم نگاه علاقمندان می‌شود.
نامه به جامانده از شهید «احمد صابرنژادعلویان»

نامه به جامانده از شهید «احمد صابرنژادعلویان»

شهید «احمد صابرنژادعلویان» بیســت و هشتم اسفند ۱۳۴۳در شهرستان مراغه به دنیا آمد و بیست و پنجم مهر ۱۳۶۱، در سرپل ذهاب شهید شد. دستخط به جامانده از این شهید بزرگوار را تقدیم نگاه علاقمندان می‌کنیم.